Lumi yogaordliste 

Her finner du yogaordlisten vi har laget med de mest vanlige ord og uttrykk som du finner i vår yogaverden.

Ahimsa
Ikkevold og respekt for alt liv. Den første av de fem yama. Et viktig prinsipp i yoga.

Her kan du lese mer om Ahimsa.

 

Affirmasjon
En bekreftelse, en uttalt bekreftelse, for eksempel; Jeg er klar for forandring og Jeg aksepterer meg selv akkurat som jeg er. Gjentas for seg selv, stille eller høyt. Skrives ofte ned for å forsterke effekten. For at slike bekreftelser skal være effektive, må man være tilstede i situasjonen, positiv, personlig og spesifikk. Brukes ofte i forbindelse med positiv psykologi og coaching. Kan tolkes som selvoppfyllende profetier.

Her finner du affirmasjoner du kan bruke i hverdagen.

 

Alignment
En optimal plassering av kroppen og tyngdepunktet hvor du har en bra holdning, god teknikk og kroppskontroll i yogaposisjonen.

 

Ananta
Uten slutt, uendelig eller evig.

 

Aparigraha
Nøysomhet og er den femte av de fem yama.

 

Asana
En fysisk kroppsposisjon. Det tredje lem i ashtanga yoga. En yogaklasse består av en rekke sammensatte øvelser hvor hver posisjon er en asana.

 

Asthanga vinyasa yoga
En yogaretning innen asanapraksis etablert i moderne tid av Sri K. Pattabhi Jois. En dynamisk og fysisk yogaretning som koordinerer bevegelse og pust.

 

Asthanga yoga
En yogapraksis som Patanjali presenterer i teksten Yoga Sutra. Ashtanga betyr åtte (ashta) lemmer (anga) og består av restriksjon (yama), personlige rutiner (niyama), fysisk posisjon (asana), regulering av pusten (pranayama), sansekontroll (pratyahara), konsentrasjon (dharana), meditasjon (dhyana) og meditativ absorpsjon (samadhi)

 

Asteya
Ikke stjele og er den tredje av de fem yama.

 

Atman
Menneskets evige åndelige del.

 

Aum / Om
Lyden som representerer universet. Lydens vibrasjon anses som alle lyders mor som ofte brukes som et mantra i meditasjon. Lyden chantes høyt i for eksempel ashtanga yoga. Symboliserer den uendelige Brahman og hele universet

 

Aura
Menneskets utstråling på fysisk levende kropper. Et elektromagnetisk energifelt.

 

Avidya
Manglende kunnskap eller uvitenhet. Begrensninger i vårt tankemønster hvor vi misforstår oss selv og verden rundt oss. Det motsatte er Vidya.

 

Ayama
Begrense eller kontrollere prana, noe som innebærer et sett med pusteteknikker der pusten er forsettlig endret for å gi bestemte resultater

 

Ayurveda
En gammel og klassisk holistisk form for indisk medisin basert på vediske tradisjoner. Ayurveda terapi og praksis er blitt integrert i generelle velværeapplikasjoner og i noen tilfeller i medisinsk bruk.

 

Bhastrika
Pusteøvelse i yoga og pranayama. Det blir noen ganger behandlet som en kriya eller «rensende handling» sammen med kapalabhati for å rense luftveiene for å forberede andre pranayama-teknikker. En rask og kraftig innånding og utånding drevet av bevegelsen av magen/mellomgulvet.

 

Bevissthet
Det å være oppmerksom på et eksternt objekt eller noe i seg selv

 

Bhagavad gita
En klassisk tekst i yogafilosofien.

 

Bhakti yoga
En spirituel praksis som kultiverer hengivenhet og kjærlighet til det guddommelige.

 

Bolster
En avlang pute som er sylinderformet eller rektangulær som brukes som et praktisk hjelpemiddel for å komme dypere inn i yogaposisjoner og for å modifisere fysiske yogaposisjoner.

 

Brahman
Ren bevissthet, det uforanderlige og verdenssjelen. Verdens altet og den store guddommeligheten.

 

Chakra
Hjul eller sirkel. Syv energipunkter i kroppen fra bunnen av ryggsøylen til toppen av hodet. De antas å være innebygd i vår fysiske kropp, mens de også oppstår i sammenheng med mentale og åndelige.

  1. Rot-chakra
  2. Sakral-chakra
  3. Solar plexus-chakra
  4. Hjerte-chakra
  5. Strupe/hals-chakra
  6. Tredje øye-chakra
  7. Krone-chakra

 

Chandra
Månen, måneskinn.

 

Citta
Sinnet, vår bevissthet. Den delen av virkeligheten som har form og karakterisert av forandring. En fysisk, materiell entitet. Den består av tre hovedkomponenter; buddhi (intellektet), ahankara (ego/egenidentitet) og manas (den organiserende, konseptualiserende og tolkende delen av sinnet).

 

Compassion
Medfølelse eller nestekjærlighet.

 

Darsana
Å se, synspunkt. Det gledelige syn på en guddom eller en hellig person.

 

Dharana
Konsentrasjon. Det sjette lem i ashtanga yoga.

 

Dharma
Lov eller rettferdighet. Prinsippet for væremåte i tanke, ord og handling som fremhever harmoni og balanse i universet.

 

Dhyana
Meditasjon. Det femte lem i ashtanga yoga.

 

Dosha
Vår fysiske og mentale sammensetning i henhold til ayurvedafilosofien. Det består av elementene: vata, pitta og kapha

 

Drishti
Et fokuspunkt for øyet, et punkt for konsentrasjon. En viktig del av yogapraksisen og et middel for å utvikle konsentrert intensjon og fornemme et fokusert blikk innover i sinnet.

 

Dualitet
Naturens iboende kontraster. Varme og kulde. Lys og mørke. Glede og smerte.

 

Ego
Selvet. Vår mentale konstruksjon av jeget. En oppfatning om en person.

 

Emosjonell intelligens
Forkortet EI, EQ eller EIQ og er en psykologis teori om vår evne til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner, å skille mellom dem og bruke denne informasjonen i vår tenkning og handlinger. Populær teori innenfor psykologi og coaching.

 

Emosjoner
Fysiologisk reaksjon, stemninger. Emosjoner er sammensatte sinnsreaksjoner som glede, sympati, medfølelse, sorg og avsky. De situasjonsbetingede, sterke og mer ensrettede reaksjoner, som sinne, angstog opphisselse, betegnes affekter.

 

Empati
Vår evne til å sette oss inn i andres følelsesliv

 

Fornemmelser
Vår evne til å registrere våre fysiske «reaksjoner». Varme, kulde, kløe, fuktighet, stillhet, bevegelse osv.

 

Følelser
Et bredere begrep som brukes til å beskrive mange forskjellige fysiske erfaringer. Brukes ofte i daglige tall for å beskrive hva vi tenker eller hvordan vi oppfatter forskjellige ting som ikke nødvendigvis har følelsen av å gjøre.

 

Guana
Betyr kvalitet og betegner i yogafilosofien de tre prinsippene sattva, rajas og tamas.

 

Grunnleggende følelser
Tydelige signaler i ansiktet som glede, sorg, sinne, overrasket, redd og avsky.

 

Guru
Lærer eller veileder innen åndelig kunnskap.

 

Jalandhara bandha
En pusteteknikk hvor strupen trekkes sammen. Strupelås.

 

Jala neti
Et yogisk system for å rense kroppen. Teknikken er hovedsakelig ment å rengjøre luftpassasjene i hodet.

 

Japa
En mantraresitasjon. Man gjentar et mantra stille for seg selv mens man «teller» gjentagelsene ved å flytte på en etter en stein på et mala-smykke. Oftest så er det 108 mala-steiner på et mala-smykke. Man teller ikke duskene eller gurusteinen på kjedet.

 

Jnana
Visdom, kunnskap og/eller forståelse. Kunnskap adskillelig fra opplevelsen av virkeligheten, eller en guddommelig virkelighet.

 

Kapalabhati
Pusteteknikk. Kort og sterk kraftig utånding, og innåndingen skjer automatisk. Teknikken er hovedsakelig ment for å rengjøre bihulene.

Tre former for Kapalabhati:

Vatakrama kapalabhati
Praksis som ligner på Bhastrika, en teknikk av Pranayama, bortsett fra at utånding er aktiv mens innånding er passiv, motsatt av normal pust.

Vyutkrama kapalabhati
Praksis som ligner Jala neti som innebærer det å ta inn vann gjennom neseborene og la det strømme ned i munnen og deretter spytte det ut.

Sheetkrama kapalabhati
Praksis som kan betraktes som omvendt av Vyutkrama kapalabhati, der vann blir tatt gjennom munnen og deretter skylles ut gjennom nesen.

 

Karma
De handlingene et menneske gjør i dette livet, vil være med å bestemme hvordan det skal gå i det neste liv. Det er først og fremst motivet bak handlingen og selve handlingen som er det viktige. Motivene bak alt vi gjør, skaper enten god eller dårlig karma.

 

Kriya
Refererer vanligvis til en «fullført handling», teknikk eller praksis innenfor en yoga-disiplin som er ment til å oppnå et bestemt resultat. En annen betydning av Kriya er at det er en utadvendt fysisk manifestasjon av våken Kundalini, for eksempel en spontan kroppsbevegelse relatert til Kundalini-energistrømmen.

 

Kundalini
Menneskets livskraft og energi. Er ifølge tantrisk tradisjon i India og Tibet en urenergi som strømmer fra den nederste del av ryggsøylen, (rotchakra) til issen (kronechakra). En kroppslig energi som for de fleste er en ubevisst og instinktiv kraft lokalisert nederst i ryggraden. Den blir forestilt enten som gudinnen Shakti eller som en sovende slange tre og en halv gang omslynget korsbeinet. Energien kan aktiveres spontant eller ved hjelp av spesielle yoga-teknikker.

 

Mala
Krans eller kjede som oftest er laget av rudraksha som er forsteinede frø. Kalles ofte for bønnekjede og består av 108 steiner.

 

Mantra
En hellig lyd, en stavelse, ord eller en gruppe ord i sanskrit som er antatt å ha psykologiske og åndelige krefter. Mantra meditasjon bidrar til å gi en endret tilstand av bevisstheten. Et mantra trenger ikke å ha en syntaktisk struktur eller bokstavelig mening. Det er ikke ordet eller ordenen som er viktig, det er kvaliteten på lyden. Mantra gjentas stille uten å bevege leppene under meditasjon.

Her kan du lese mer om mantra.

 

Medfølelse
Å føle andres sinnsstemninger samtidig som du ønsker og har intensjonen om å gjøre noe med det. Vise empati, være empatisk.

 

Meditasjon
Meditasjon er en bevisst praksis der du bruker en teknikk, for eksempel å fokusere sinnet på en bestemt gjenstand, tanke eller aktivitet, for å oppnå en mentalt klar og følelsesmessig rolig tilstand. Meditasjon brukes i mindfulness.

Her kan du lese mer om vedisk meditasjon.

 

Meditasjonspute
En pute egnet for å praktisere en sittende meditasjon. Finnes i flere former, rund, halvmåneformet og firkantet.

 

Metta
Betyr velvilje, kjærlig vennlighet, vennlighet, god vilje og aktiv interesse for andre

 

Mindfulness
Psykologisk prosess for å bringe sin oppmerksomhet vennlig og uten å dømme erfaringer som skjer i øyeblikket. Man kan utvikle mindfulness ved å meditere og annen opplæring.

Her kan du lese mer om mindfulness.

 

Mudra
Håndbevegelser. Yoga mudras er symbolske bevegelser som ofte praktiseres med hender og fingre. Vestlig tilpasset av Jon Kabath-Zinn

 

Mulha Bandha
Rotlås hvor musklene i bekkenbunnen strammes. En stilling hvor kroppen fra anus til navlen er trekkes sammen og løftes opp og mot ryggraden.

 

Nadi
Kanaler eller baner i kroppen hvor livsenergi (prana) flyter.

 

Namaste
Jeg bøyer meg for det guddommelige i deg

 

Nidra
Søvn. Sove.

 

Niyama
Det andre lem i ashtanga yoga og oversettes med personlige rutiner. Det er fem niyamas: renslighet, tilfredshet, disiplin, selvstudier og hengivenhet til det guddommelige.

 

Om / Aum
Lyden som representerer universet. Lydens vibrasjon anses som alle lyders mor som ofte brukes som et mantra i meditasjon. Lyden chantes høyt i for eksempel ashtanga yoga. Symboliserer den uendelige Brahman og hele universet

 

Prana
Defineres som livskraftenergien som gir næring til sjelen. Prana betyr absolutt energi, eller kilden til alt som er og er næringslinjen som kommer fra det høyere selvet som sørger for at alt i kroppen skal fungere samstemt. Prana brukes av sjelen for manifestering.

 

Pranayama
Det fjerde lem i asthanga yoga og betyr regulering av pusten. Øvelser der man bevisst kontrollerer pustens bevegelse.

 

Prakriti
Den sansbare virkeligheten

 

Pratyahara
Det femte lem i asthanga yoga og betyr tilbaketrekning av sansene. Gi slipp og bli «ferdig» med noe.

 

Ravi
Sol på sanskrit.

 

Samadhi
Selverkjennelse. Det åttende lem i asthanga yoga. En praksis og en meditativ bevissthetstilstand.

 

Santosha
Tilfredshet og er den andre av de fem niyama.

 

Sattva
Kvaliteten på godhet, positivitet, sannhet, sunnhet, ro, helhet, kreativitet, konstruktivitet, balanse, tillit, fred og dydighet som er trukket mot Dharma og Jnana (kunnskap).

 

Satya
Sannferdighet og er den andre av de fem yama.

 

Sanskrit
Et språk fra det gamle India med en muntlig og senere skrevet historie på over 3000 år. Yogafilosofiens tekster er skrevet på sanskrit.

 

Satsang
Sanskrit som betyr «å knytte seg til sanne mennesker», å være i sanne folkesamfunn – sitte med en guru eller på et gruppemøte som søker den foreningen. Indre satsang er å øke bevisstheten til et nivå av realisering som sjelen (atma) og Lord (Parmatma) er én.

 

Schaucha
Renslighet og er den første av de fem niyama. Gjelder både kropp og sinn.

 

Shanti
Være rolig. Betyr fred, hvile, ro eller lykke.

 

Shastra
Undervisning eller tekst.

 

Shishya
En tradisjon med et åndelig forhold og veiledning der læresetninger overføres fra en guru. Student.

 

Sinnet
Tankene våre omfatter bevissthet, tanker, følelser, mentale bilder, minner, fantasier og mentale prosesser.

 

So Hum
Fra Sanskrit, jeg er. Mantra som brukes i transcenderende meditasjon. Kan leses som; jeg er i ett med universet eller jeg er universet.

 

Strap
Belte, ofte kalt yogabelte. Brukes i en rekke yogaøvelser, asana.

 

Surya
Solen.

 

Sutra
En religiøs diskurs (undervisning) i tekstform som stammer fra de åndelige tradisjoner i India, spesielt hinduisme, buddhisme og jainismen.

 

Svatantra
Et sammensatt ord av «sva» (selv) og tantra. En som er selvstendig, en som er sin egen herre og mester.

 

Tantra
Begrepet tantra, i henhold til de indiske tradisjonene, betyr en systematisk bredt anvendelig «tekst, teori, system, metode, instrument, teknikk eller praksis».

 

Tredje øyet
Det tredje øyet er plassert mellom øyenbrynene rett over neseroten. Ofte kalt for sjelens øye og er koblet til vår intuisjon. Det sjette chakra (nedenfra).

 

Uddiayana bandha
Magelås. Magemusklene strammes inn ved navlen. Kombineres ofte med Muha Bandha i asthanga yoga.

 

Ujjayipust
Kontrolert pust. Vi strammer strupelåsen og suger luften inn, skyver luften ut. Brukes i forbindelse med for eksempel ashtanga yoga og i energigivende meditasjon.

 

Upanishaderna
Sitte sammen med en lærer, eller guru, og ta imot kunnskap.

 

Veda
En samling flere tusen år gamle indiske tekster. Ordet oversatt fra sanskrit betyr kunnskap eller visdom.

 

Vinyasa
En rekke dynamiske bevegelser (asana) satt sammen med synkronisert bevegelse og pust.

 

Vritti
Bokstavelig talt «boblebad». Et teknisk begrep i yoga som indikerer at innholdet i vår mentale bevissthet er forstyrrelser i bevisstheten. Gjennom yoga vil vi roe ned og skape sinnsro.

 

Yoga
En samling mentale og fysiske teknikker. Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og til syvende og sist opphører. Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å oppnå stillhet og uforanderlighet.

 

Yoga Nidra
Yogisk søvn. En dyp avslappning der kropp og bevissthet har en dyp hvile uten at vi sover. En tilstand der kroppen er helt avslappet, og utøveren blir systematisk og stadig mer oppmerksom på den indre verden ved å følge et sett med muntlige instruksjoner.

 

Yogi
En person som praktiserer yoga. Maskulin form.

 

Yogini
En person som praktiserer yoga. Feminin form.

 

Yoni
Vagina. En stilisert representasjon av gudinnen Shakti.

 

Kilder
Yogafilosofi for hjertet – en bok av Karin Mæland og Basia Lipska Larsen (boken kan kjøpes her)

Wikipedia.org

 

Noe som mangler?
Tips oss gjerne dersom det er ord og uttrykk som mangler eller du mener at kunne vært beskrevet annerledes.
Send en mail med ditt tips eller korrigering til karl.henrik@lumiyoga.no