Yogaens åtte lemmer

Yogaens åtte lemmer

Yogaens åtte lemmer – en reise til indre fred og selvoppdagelse

Yogaens åtte lemmer, kjent som «The eight limbs of yoga» er skrevet av Patanjali i det som er kjent om Yoga Sutraene. Yoga Sutraene som er en filosofisk hovedtekst i yogatradisjonen fra India. Ofte sier vi at den gamle indiske yoga-visdommen er en del av det vi benevner som vedisk filosofi. Ordet limbs er direkte oversatt til lemmer, men kan like gjerne forstås som disipliner. 

Yoga er ofte forbundet med fleksibilitet og fysiske stillinger, men dens essens ligger langt dypere. Yoga er forankret i gammel indisk filosofi og er et omfattende system for velvære som overskrider fysiske grenser, og veileder utøvere mot åndelig opplysning. Sentralt i dette er yogaens åtte lemmer, eller disipliner, som skissert i Yoga Sutraene til Patanjali som er en hovedtekst i den indiske yogatradisjonen. I følge den indiske yogatradisjonen fungerer disse lemmene, eller disiplinene som et veikart for å leve et meningsfylt og målrettet liv. 

I denne teksten går jeg litt dypere enn bare en oppramsing av yogaens åtte lemmer. Hensikten med denne teksten er å gi deg en innføring i hvordan du kan gi deg selv et bedre liv. Prøv å implementere ett og ett av temaene i ditt eget liv så vil du både forstå deg selv bedre og gi deg et bedre liv. 

1. Yama – etiske standarder og integritet

Yamas er universelle praksiser som er relatert til hvordan vi samhandler med andre. De består av fem etiske retningslinjer:

 • Ahimsa – ikke-vold
  Dette prinsippet tar til orde for ikke-skade mot andre og oss selv, og oppmuntrer til medfølelse og forståelse. Ahimsa er ikke bare fysisk ikke-vold, men omfatter også ikke-voldelige tanker og ord. Ahimsa oppmuntrer til å utvikle empati og medfølelse og påvirker hvordan vi samhandler med andre og oss selv. Å praktisere ahimsa fører til et mer fredelig og harmonisk liv. – Les mer om Ahimsa her!
 • Satya – sannhet
  Den legger vekt på ærlighet og integritet, og oppfordrer oss til å justere våre tanker, ord og handlinger sannferdig. Satya oppfordrer oss til å være ærlige i vår omgang med andre og tro mot oss selv. Det handler om å samkjøre handlingene våre med våre ord og tro, og skape et autentisk liv. Det er imidlertid avgjørende å balansere sannferdighet med ahimsa for å sikre at vår ærlighet ikke er skadelig. – Les mer om Satya her!
 • Asteya – ikke-stjele
  Asteya strekker seg utover det å ikke ta det som ikke er vårt til å respektere andres tid, rom og energi. Det handler også om å ikke begjære det andre har og finne tilfredshet i det vi selv besitter.
 • Brahmacharya – sølibat eller riktig bruk av energi
  Tradisjonelt sett på som sølibat, i videre forstand, betyr det ansvarlig og etisk bruk av energien vår. I den moderne tolkningen betyr Brahmacharya å forvalte energien vår klokt. Det innebærer å rette kreftene våre mot nyttige aktiviteter og opprettholde en balansert livsstil.
 • Aparigraha – ikke-grådighet
  Dette handler om å leve enkelt, ikke hamstre eller ta mer enn vi trenger. Dette prinsippet handler om å leve et liv i enkelhet og ikke være drevet av materialisme. Det lærer oss å gi slipp på unødvendige eiendeler og følelsesmessig bagasje, noe som fører til et mer tilfredsstillende liv.

2. Niyama: Personlige observasjoner

Niyamas er selvdisipliner og åndelige observasjoner:

 • Saucha – renhet
  Saucha oppmuntrer til renslighet og renhet i våre fysiske kropper, omgivelser og tanker. Denne praksisen fremmer helse, velvære og et rolig, klart og fredelig sinn.
 • Santosha – tilfredshet
  Den lærer oss verdien av å være fornøyd med det vi har, og fremmer en følelse av indre fred. Santosha handler om å finne lykke i våre nåværende omstendigheter. Det er en praksis med takknemlighet og aksept, redusere stress og fremme et positivt syn på livet.
 • Tapas – disiplin eller brennende entusiasme
  Tapas refererer til brennende engasjement og disiplinert bruk av energien vår. Denne disiplinen innebærer å dyrke en følelse av selvdisiplin og lidenskap. Dette kan bety å opprettholde en regelmessig yogapraksis, meditere daglig eller forfølge personlige mål med dedikasjon.
 • Svadhyaya – selvstudie
  Svadhyaya er praksisen med selvrefleksjon og introspeksjon. Det oppmuntrer oss til å lære om oss selv, våre mønstre og vår tilknytning til verden. Dette kan gjøres gjennom meditasjon, føre dagbok eller å studere åndelige eller spirituelle tekster for å forstå vår guddommelige natur.
 • Ishvara Pranidhana – overgi seg til en høyere makt
  Det antyder å overgi egoet vårt og forstå at det er en høyere hensikt og mening med livene våre. Det handler om å gjenkjenne og overgi seg til en makt som er større enn oss selv. Det er ikke nødvendigvis religiøst; det kan også bety å akseptere livets flyt og erkjenne at vi er en del av et større univers hvor alt henger sammen med alt. 

3. Asana – fysisk holdning eller posisjon

Det fysiske aspektet ved yoga, asanas, er ikke bare øvelser, men verktøy for å disiplinere og forberede kroppen til meditasjon. Deres praksis utvikler fysisk styrke, fleksibilitet og helse, og forbedrer vår oppmerksomhet og vår evne til å konsentrere oss. Praktiseringen av asanas, hjemme eller i en yogaklasse forbedrer vår kroppslige bevissthet og fremmer en forbindelse mellom sinn og kropp.

4. Pranayama – kontroll av pusten

Pranayama involverer teknikker for å kontrollere pusten, som regnes som livskraften. Ved å mestre pusten kan vi påvirke flyten av energi i kroppen, noe som fører til balanse og dypere meditasjon.Regelmessig praktisering av pranayama kan føre til forbedret mentalt fokus, redusert stress og en balansert energiflyt i kroppen. Pranayama er i dag også kjent som en del av det som vi kaller «breathwork» eller pustearbeid. – Les mer om Pranayama her! – Her kan du lese om Prana!

5. Pratyahara – tilbaketrekning fra sansene

Pratyahara betyr å trekke sansene tilbake fra ytre gjenstander og bidra til å stille sinnet. Denne disiplinen er viktig for meditasjon, siden det gjør oss i stand til å vende oss innover ved å løsrive oss fra ytre stimuli. Vi lærer oss å observere våre reaksjoner på ytre stimuli og få mestring over våre svar, noe som igjen fører til indre fred.

6. Dharana – konsentrasjon

Dharana er praksisen med å konsentrere seg om et enkelt fokuspunkt. Dette kan være en lyd, et bilde, en tanke (mantra) eller til og med ens pust. Det er det første trinnet i å praktisere meditasjon og utvikle indre bevissthet. Denne praksisen stabiliserer og stiller og roer sinnet, og forbereder det for meditasjon. Det er et avgjørende skritt for å utvikle dypere bevissthet og konsentrasjon.

7. Dhyana – meditativ absorpsjon

Når konsentrasjonen Dharana opprettholdes, går man inn i Dhyana, eller meditativ absorpsjon. I denne tilstanden er sinnet stille og produserer få eller ingen tanker i det hele tatt. Det er en dyp forbindelse til det nåværende øyeblikk og en opplevelse av enhet. Vi er i en uavbrutt flyt av konsentrasjon. Her blir sinnet stille, og vi opplever en dyp følelse av fred og stillhet. Det er en tilstand av å være sterkt bevisst uten fokus, hvor sinnet er rolig og uforstyrret.

8. Samadhi – lykke eller opplysning

Samadhi er tilstanden av ultimat lykke, opplysning og forening med det guddommelige. I denne tilstanden smelter oss sammen med sitt fokuspunkt og transcenderer selvet, og opplever enhet med alle ting. Her er vi i kontakt med vår rene bevissthet, den vi er bak tankene, den som observerer tankene – vår bevissthet. Det regnes som det ultimate målet med yoga – en tilstand av ren bevissthet. Det er en tilstand av dyp forbindelse og transcendens, hvor følelsen av selv oppløses, og det er en følelse av enhet med universet.

Oppsummering yogaens åtte lemmer 

Yogaens åtte lemmer, «The Eight Limbs of Yoga» tilbyr et kraftig og innsiktsfullt rammeverk for personlig vekst og åndelig/spirituell selvutvikling som gir større selvbevissthet og til syvende og sist opplysning/enlightenment. Selv om de ulike disiplinene ofte er utfordrende, fører deres praksis til et balansert, etisk og målrettet liv. Hver disiplin er sammenkoblet, støtter og forsterker de andre. De er ikke trinn som skal følges i rekkefølge, men er sammenhengende aspekter av en helhetlig praksis som balanserer kropp, sinn og ånd. Ved å integrere disse prinsippene i ditt daglige liv, legger du ut på en dyp indre reise med selvoppdagelse og indre fred, som igjen er den sanne essensen av yoga.

Karl Henrik Lundh
Vedisk meditasjons- og yogalærer
Gründer Lumi Yoga og LumiMindfulness.no