Hva er karma?

hva er karma?

Karma i den vediske og yogiske tradisjonen fra India

Karma, et konsept som er dypt forankret i de vediske og yogiske tradisjonene i India, har fengslet verden med sine dype filosofiske implikasjoner. I kjernen handler karma om handling og dens konsekvenser, intrikat vevd inn i stoffet til indisk spiritualitet. Denne utforskningen fordyper seg i nyansene til karma slik den er forstått i de gamle vediske tekstene og dens utvikling i den yogiske filosofien.

Det vediske perspektivet på karma

Opprinnelse og definisjoner

Vedaene, gamle indiske skrifter komponert rundt 1500-500 f.Kr., introduserer begrepet karma først og fremst i en rituell kontekst. Ordet ‘karma’ på sanskrit betyr bokstavelig talt ‘handling’ eller ‘gjerning’. I den vediske rammen var karma i utgangspunktet relatert til utførelsen av ritualer og ofre (yajna) som ble antatt å ha direkte konsekvenser i den materielle verden.

Ritualistisk karma

I disse tidlige tekstene er det fokus på nøyaktigheten og riktigheten av ritualistiske handlinger. Det ble antatt at å utføre disse ritualene riktig ville gi gunstige resultater, som velstand, helse og suksess. Omvendt kan feil handlinger føre til uønskede utfall. Denne troen understreker prinsippet om at hver handling har en tilsvarende reaksjon.

Evolusjonen til yogatradisjoner

Upanishadene og filosofisk utvidelse

Upanishadene, filosofiske tekster som dukket opp rundt det 7. århundre fvt, markerer et betydelig skifte i forståelsen av karma. De beveger seg utover den ritualistiske tilnærmingen, introduserer konseptet ‘Sanchita Karma’ (akkumulerte handlinger) og ‘Prarabdha Karma’ (delen av akkumulert karma som er moden og klar til å oppleves). Her handler karma ikke bare om fysiske handlinger, men inkluderer også tanker og intensjoner.

Karma i Bhagavad Gita

Bhagavad Gita, en hinduistisk del av 700 vers i det indiske eposet Mahabharata, gir en omfattende diskurs om karma. Lord Krishna, i sin dialog med Arjuna, introduserer ‘Nishkama Karma’ – handling uten tilknytning til utfall. Dette prinsippet tar til orde for å utføre oppgaver med dedikasjon, men uten tilknytning til resultatene, og understreker viktigheten av intensjoner og ånden bak handlinger.

Patanjalis Yoga Sutra

Patanjalis Yoga Sutras, en grunnleggende tekst i yogafilosofien, foredler begrepet karma ytterligere. Patanjali diskuterer virkningen av tidligere handlinger på nåværende omstendigheter og fremtidige potensialer. Teksten antyder at man gjennom yogiske praksiser kan dempe effektene av tidligere negative handlinger og dyrke positive, noe som fører til et mer harmonisk liv.

Hva er karma? den yogiske forståelsen 

Utover handlinger: tanker og intensjoner

I yogisk filosofi omfatter karma ikke bare fysiske handlinger, men også mentale og emosjonelle aktiviteter. Hver tanke, ord og handling betraktes som en karmisk handling, som bidrar til syklusen av årsak og virkning.

Karma og reinkarnasjon

Yogiske tradisjoner knytter ofte karma til syklusen av fødsel og gjenfødelse (samsara). Summen av et individs handlinger i denne og tidligere eksistenstilstander avgjør deres skjebne i fremtidige eksistenser. Målet er å oppnå ‘Karma Yoga’ eller veien til uselvisk handling, som fører til åndelig frigjøring (moksha) og frigjøring fra reinkarnasjonssyklusen.

Karma – praktiske bruksområder i hverdagen

I moderne tid gir disse læresetningene verdifull innsikt i å leve et balansert liv. Mindfulness, en praksis dypt forankret i både vediske og yogiske tradisjoner, lærer oss å være oppmerksomme på våre handlinger og deres potensielle virkninger. Denne bevisstheten kan veilede oss til å handle med medfølelse, integritet og en følelse av tilknytning til den større verden.

Oppsummering hva er karma

Karma, i de vediske og yogiske tradisjonene, er et mangefasettert konsept som overskrider ren årsak og virkning. Det er en dyp filosofi som lærer oss om sammenhengen mellom alle ting og viktigheten av å leve et liv med bevisst, uselvisk handling. Å forstå og omfavne disse læresetningene kan føre til et mer harmonisk, balansert og tilfredsstillende liv.