Hva er Ahimsa

Hva er Ahimsa

Ahimsa er det første leddet i Yamas som vi finner i Yoga Sutra av Patanjali. Yamas handler om våre etiske standarder og integritet. Yama er universielle praksiser som er relatert til hvordan vi samhandler med andre. Ahimsa, ofte oversatt som «ikke-vold” i ord, tanke og handling og er et grunnleggende konsept i de vediske og yogiske tradisjonene fra India. Dette prinsippet er dypt forankret i åndelig og etisk lære. Det gir oss innsikt som strekker seg utover bare fysisk ikke-vold, eller ikke-skade, til å omfatte en filosofi om medfølelse, kjærlighet og respekt for alle levende vesener, miljøet og naturen vår. 

I dette blogginnlegget går jeg dypere i den historiske opprinnelsen. Vi ser på det filosofiske grunnlaget og praktisk bruk av ahimsa i sammenheng med vediske og yogiske tradisjoner. La oss utforske hvordan det kan det det berike moderne livet sammen med mindfulness, meditasjon og breathwork.

Historisk kontekst og opprinnelse

Ahimsa er forankret i de gamle visdomsskriftene fra India, inkludert Vedaene og Upanishadene, som er blant verdens eldste spirituelle tekster. Konseptet er mer eksplisitt artikulert i de senere Jain-tekstene og i buddhistiske læresetninger, men essensen er til stede i den tidligste vediske litteraturen. Ahimsa var i utgangspunktet ikke den sentrale grunnsetningen den senere ble. Ahimsa utviklet seg og ble fremtredende gjennom århundrer, og gjenspeiler den økende åndelige og etiske bevisstheten i samfunnet.

Filosofisk grunnlag

  1. Vediske grunnlag – I den vediske tradisjonen er Ahimsa antydet i stedet for at det gis eksplisitt. Det legges vekt på å leve i harmoni med den naturlige orden som iboende respekterer livets hellighet. Ritualer og daglige praksiser som yoga, pranayama og meditasjon oppmuntrer til en oppmerksom tilnærming til livet og ikke-vold.
  1. Innsikt fra Upanishadene – Upanishadene er filosofiske tekster som utforsker virkelighetens og selvets natur, presenterer Ahimsa som en dyd som oppstår fra forståelsen av den grunnleggende enheten til alle vesener. Erkjennelsen av at den samme guddommelige essensen (Atman) gjennomsyrer alt, fører naturlig til en holdning til ikke-skade og respekt for livet.
  1. Yogisk filosofiPatanjalis Yoga Sutras er en banebrytende tekst i yogisk filosofi og er en «standardtekst» for alle yogalærere. Ahimsa det første av de fem Yamas som danner det etiske grunnlaget for yoga. Her er Ahimsa ikke bare en etisk rettesnor, men en forutsetning for å komme videre innen yoga. Vi opplever indre ro og åndelig vekst som blir sett på som uløselig forbundet med utøvelse av ikke-vold.

Praktiske bruksområder i moderne tid

  1. Mindfulness og meditasjon – Ahimsa kan være et ledende prinsipp i  vår mindfulness og meditasjonspraksis. Når vi nærmer oss våre tanker og følelser med en ikke-dømmende, medfølende holdning, forankrer vi Ahimsa i vårt indre. Denne indre holdningen til ikke-volden baner vei for et fredeligere sinn og harmoniske relasjoner.
  1. Breathwork og yoga – I vår fysiske praksis med yoga og breathwork/pustearbeid minner Ahimsa oss om å respektere kroppens grenser. Vi tilnærmer oss hver praksis med forsiktighet og bevissthet for å unngå skader eller overbelastninger.
  1. Daglig liv og interaksjoner – Ahimsa omhandler vår tale, tanker og handlinger i dagliglivet. Det oppmuntrer til positive interaksjoner, empatisk kommunikasjon og en medfølende tilnærming til alle vesener, inkludert dyr, natur og miljøet.
  1. Kosthold og livsstil – Mange tolker Ahimsa som en oppfordring til vegetarisme eller veganisme, og ser på ikke-skade-prinsippet som relevant for kostholdsvalg. Dette aspektet ved Ahimsa fremmer respekt for alle former for liv og en bevisst tilnærming til forbruk.

Oppsummering hva er Ahimsa

Ahimsa er i sin essens et dyptgående og transformativt konsept som utfordrer oss til å leve med bevissthet, medfølelse og respekt for alt liv. Dens relevans strekker seg utover den historiske og kulturelle konteksten til det gamle India og tilbyr tidløs visdom som kan berike moderne praksiser med mindfulness, meditasjon og breathwork. Når vi inkluderer prinsippene til Ahimsa i våre daglige liv åpner vi oss for en mer medfølende og harmonisk måte å være på. Det bidrar til både personlig vekst og velvære til verden rundt oss.

Å omfavne Ahimsa i våre liv gir oss en kraftig måte å gå dypere i vår praksis. Det kan inspirere andre på deres reise mot indre fred og universell medfølelse.

 

Karl Henrik Lundh
Vedisk meditasjons- og yogalærer
Gründer Lumi Yoga og LumiMindfulness.no

Illustrasjonen er AI generert