Category Archives: Yogafilosofi

Hva er Pranayama?

hva er pranayama?

Pranayama: Den eldgamle kunsten å kontrollere pusten i vediske og yogiske tradisjoner Pusten er en vital livskraft og spiller en sentral rolle i vediske og yogiske tradisjoner. Pranayama, avledet fra sanskrit, der ‘prana’ betyr livskraft eller energi, og ‘ayama’ oversettes til kontroll eller utvidelse, er en eldgammel praksis som er integrert i yoga. Det involverer […]

Hva er karma?

hva er karma?

Karma i den vediske og yogiske tradisjonen fra India Karma, et konsept som er dypt forankret i de vediske og yogiske tradisjonene i India, har fengslet verden med sine dype filosofiske implikasjoner. I kjernen handler karma om handling og dens konsekvenser, intrikat vevd inn i stoffet til indisk spiritualitet. Denne utforskningen fordyper seg i nyansene […]

Hva er Prana? 

hva er prana?

Prana er vår naturlige fysiske og mentale energi Prana er et begrep vi ofte bruker i yogasammenheng. Men hva er egentlig Prana? I denne artikkelen vil jeg utforske noen av de mest sentrale elementene som påvirker vår Prana, både det som gir oss økt energi og hva som gir oss negativ energi. Det er en […]

Hva er et mantra?

Hva er et mantra? Lumi Meditasjon

Mantra er et ord vi ofte bruker feilaktig. Mange bruker begrepet mantra synonymt med blant annet begreper som affirmasjon, slagord og livsfilosofi. I denne teksten skal jeg ta for meg begrepet mantra med utgangspunkt i sin opprinnelse i den over 5.000 år gamle yogatradisjonen fra India.  I yogatradisjonen fra India, som vi gjerne betegner som […]

Yogaens åtte lemmer

Yogaens åtte lemmer

Yogaens åtte lemmer – en reise til indre fred og selvoppdagelse Yogaens åtte lemmer, kjent som «The eight limbs of yoga» er skrevet av Patanjali i det som er kjent om Yoga Sutraene. Yoga Sutraene som er en filosofisk hovedtekst i yogatradisjonen fra India. Ofte sier vi at den gamle indiske yoga-visdommen er en del […]